Kredyty

Kredyt frankowy indeksowany a denominowany

W ostatnim czasie znów stało się głośno o tzw. kredytach frankowych za sprawą wyroku wydanego w dniu 3 października 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dlatego też Kancelaria świadczy szeroko rozumianą pomoc w rozwiązaniu problemów tzw. kredytów frankowych polegającą w szczególności na analizie przedstawionych dokumentów oraz opracowaniu rozwiązań prawnych.

Aby dobrze zrozumieć istotę problemu należy wskazać, iż w ramach tzw. kredytów frankowych wyróżnić można kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego (CHF).

W przypadku kredytu indeksowanego wartość kredytu wyrażona została w złotych. Indeksacja polega natomiast na przeliczeniu zadłużenia z chwilą wypłaty kredytu na CHF. Sama wypłata i spłata następują jednak w złotych. Natomiast, wartość kredytu denominowanego wyrażona jest w CHF, a jego wypłata i następnie spłata następuje w złotych.

W zawieranych umowach kredytowych pomiędzy konsumentami a bankami bardzo często znajdowały się chociażby postanowienia o uprawnieniu banku do przeliczania wartości kredytu, czy jego raty na walutę obcą według wewnętrznej tabeli banku. Ze względu na brak jednoznacznych kryteriów ustalania kursu walut i przyznaniu bankowi prawa do swobodnego kształtowania wysokości kursu powyższe zapisy bardzo szybko stały się zarzewiem konfliktów i wątpliwości interpretacyjnych sądów. Dochodziło także do sytuacji, w których kredytobiorca zmuszony był oddać znacznie wyższą kwotę niż uzyskał.

Państwo Dziubak vs. Raiffesisen

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na skutek zadanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytania prejudycjalnego wydał wyrok w sprawie C – 260/18 przełomowy dla dotychczas toczących się spraw w przedmiocie tzw. kredytów frankowych, jak i będzie stanowił w przyszłości bodziec do dalszego kwestionowania umów kredytowych. Trybunał wskazał bowiem, iż sądy maja możliwość usunięcia nieuczciwych postanowień umownych, a jednocześnie nie sprzeciwia się to uznania całej umowy kredytu za nieważną.

Przedmiotowy wyrok niewątpliwie przyczyni się do ukształtowania prokonsumenckiej linii orzeczniczej, jednak należy podkreślić, iż nie rozwiązuje on wszystkich wątpliwości.

Czy masz kredyt frankowy i zastanawiasz się, jakie są Twoje opcje? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną analizę Twojej sytuacji i doradztwo prawne.

 

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik