W zakresie prawa pracy, Klientom pomagam m.in. w sprawach o:

  • Ustalenie istnienia stosunku pracy
  • Przywrócenie do pracy
  • Uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy
  • Odszkodowanie w sytuacji nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy
  • Mobbing i dyskryminację, a także sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tego tytułu
  • Sprostowanie świadectwa pracy

Praca

W sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oferuję profesjonalną pomoc prawną zarówno pracownikom, jak również pracodawcom. Dzięki nabytemu w trakcie mojej działalności zawodowej doświadczeniu, potrafię zrozumieć punkt widzenia obydwu ścierających się stron – pracownika i pracodawcy – oraz znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie.

Nie obawiam się prowadzenia nawet wyjątkowo skomplikowanych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Reprezentuję moich Klientów w trakcie negocjacji oraz przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.Ponadto, sporządzam oraz opiniuję umowy o pracę oraz o zakaz konkurencji. Pracownikom pomagam bezpiecznie wypowiedzieć i rozwiązać stosunek pracy. W imieniu pracodawców sporządzam regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz inne akty wewnętrzne w zależności od potrzeb.

Prawem pracy zajmuję się w sposób w pełni kompleksowy – jeśli wśród wymienionych obok przykładów spraw, nie znalazł się Państwa problem, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kontakt

Moje kompetencje

Radca Prawny Śląsk - klient indywidualny

Klient
indywidualny