Pomagam w uzyskaniu świadczeń z tytułu takich zdarzeń jak m.in.:

Twoja opinia jest dla nas ważna

5/5 - (6 głosów)

Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza w Rybniku

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę reprezentuję zarówno firmy odszkodowawcze, jak również Klientów indywidualnych – zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianych szkód osobowych. Wyróżnia mnie niezwykle bogate doświadczenie i szereg sukcesów procesowych na koncie. Aktualnie prowadzę kilkaset spraw odszkodowawczych przed sądami na terenie całej Polski. Zaufanie, którym obdarzają mnie Klienci, ubiegający się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jest dla mnie największą motywacją do dalszej pracy.

Oferuję profesjonalną pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania lub zadośćuczynienia bez względu na rodzaj zaistniałej szkody. Prowadząc sprawy odszkodowawcze, przejmuję od moich Klientów wszystkie możliwe kwestie formalne. Działam w pełni kompleksowo. Rozpoczynam od skrupulatnej analizy sprawy i przedstawiam Klientowi optymalny scenariusz działania. Następnie przeprowadzam go przez całość skomplikowanej drogi, prowadzącej do uzyskania świadczenia.

Pomagam Klientom w uzyskaniu sprawiedliwego świadczenia z tytułu wystąpienia wielu zdarzeń, niezależnie od ich źródła. W przypadku prawa odszkodowawczego, wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy, dlatego serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kancelaria odszkodowawcza w Rybniku - zakres usług

 • Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

  Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wsparcie dla tych, którzy doznali szkód fizycznych lub psychicznych w wyniku wypadków czy zaniedbań. Dochodzenie roszczeń jest procesem skomplikowanym, wymagającym wiedzy medycznej i prawnej.

  Kancelaria radcy prawnego Tatiana Parma-Mura specjalizuje się w reprezentowaniu poszkodowanych, dążąc do uzyskania dla nich odpowiedniego odszkodowania. Z jej wsparciem klient otrzymuje kompleksową pomoc na każdym etapie procesu, od analizy dokumentacji po reprezentację przed sądem. Zaangażowanie kancelarii zapewnia ochronę praw poszkodowanych i adekwatne odszkodowanie za doznane szkody.

 • Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby to rekompensata dla rodziny osoby zmarłej, która poniosła stratę w wyniku nieszczęśliwego wypadku, błędu medycznego czy innych zdarzeń. Chociaż żadna suma pieniężna nie może zastąpić utraconego bliskiego, odszkodowanie ma na celu złagodzenie trudności finansowych i emocjonalnych, z jakimi boryka się rodzina po takiej stracie.

  Kancelaria radcy prawnego Tatiana Parma-Mura oferuje wsparcie rodzinom w tak trudnych chwilach, pomagając w dochodzeniu roszczeń. Profesjonalne podejście, zaangażowanie oraz wiedza prawna kancelarii gwarantują, że rodzina otrzyma odpowiednie odszkodowanie, uwzględniające zarówno straty materialne, jak i niematerialne, takie jak cierpienie i ból. Reprezentując interesy rodziny przed sądem, kancelaria dąży do uzyskania sprawiedliwości dla poszkodowanych i zapewnienia im wsparcia w tym trudnym okresie.

 • Odszkodowanie komunikacyjne po wypadku

  Odszkodowanie komunikacyjne po wypadku jest formą rekompensaty dla osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia drogowego. Dotyczy to zarówno wypadków samochodowych, jak i innych incydentów na drodze, takich jak zderzenia z pieszym czy rowerzystą. Głównym celem odszkodowania jest pokrycie kosztów leczenia, naprawy pojazdu, rekompensata za utratę zdolności do pracy oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie.

  Czytaj również: Naprawa pojazdu, a odszkodowanie

  Kancelaria radcy prawnego Tatiana Parma-Mura specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń komunikacyjnych. Z jej wsparciem, poszkodowani mogą być pewni, że ich sprawa zostanie rozpatrzona sprawnie, a uzyskane odszkodowanie będzie adekwatne do poniesionych strat. Zdobyte doświadczenie i fachowa wiedza kancelarii gwarantują skuteczność w negocjacjach z ubezpieczycielami oraz przed sądem, co pozwala maksymalizować szanse na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania. W trosce o interesy swoich klientów, kancelaria oferuje kompleksową obsługę, od analizy sprawy, poprzez zgłoszenie roszczenia, aż po ewentualne postępowanie sądowe.

 • Odszkodowanie w działalności gospodarczej

  Odszkodowania w sferze działalności gospodarczej odgrywają kluczową rolę w przypadku naruszeń umów, szkód majątkowych czy utraty zysków. Dotyczą sytuacji, w których przedsiębiorca ponosi straty na skutek działań lub zaniechań innych podmiotów gospodarczych, bądź na skutek nieszczęśliwych wypadków czy katastrof naturalnych. Odszkodowania mogą być związane z wadliwą dostawą, niewywiązaniem się z umowy, błędami w świadczeniu usług czy szkodami w wyniku awarii sprzętu.

  Kancelaria radcy prawnego Tatiana Parma-Mura posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań dla przedsiębiorców. Dzięki precyzyjnej analizie każdej sprawy oraz dogłębnemu zrozumieniu specyfiki działalności gospodarczej, kancelaria jest w stanie skutecznie reprezentować interesy swoich klientów biznesowych. Wspierając przedsiębiorców, kancelaria Tatiany Parma-Mura dąży do maksymalizacji uzyskanych środków, które mogą być kluczowe dla stabilności finansowej firmy oraz jej dalszego rozwoju.

 • Odszkodowanie za szkody górnicze

  Szkody górnicze stanowią poważny problem dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorstw znajdujących się w strefach oddziaływania kopalń. Te specyficzne rodzaje uszkodzeń wynikają z działalności górniczej, takiej jak wydobycie węgla czy rud metali, i mogą manifestować się w postaci pęknięć budynków, osiadania terenu czy zakłóceń w dostawie wody.

  W przypadku wystąpienia szkód górniczych, poszkodowani mają prawo dochodzić odszkodowania od podmiotów prowadzących eksploatację zasobów. Proces ten bywa skomplikowany ze względu na konieczność udowodnienia przyczynowo-skutkowego związku między działalnością górniczą a wystąpieniem szkody.

  Kancelaria radcy prawnego Tatiana Parma-Mura specjalizuje się w obszarze odszkodowań za szkody górnicze, oferując wsparcie w całym procesie – od oceny sytuacji, przez zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, aż po negocjacje z podmiotami górniczymi i ewentualną walkę w sądzie. Dzięki wieloletniej praktyce i specjalistycznej wiedzy, kancelaria jest w stanie efektywnie chronić prawa swoich klientów, dążąc do uzyskania maksymalnych odszkodowań.

 • Odszkodowanie majątkowe za pożar, zalanie, kradzież

  Zdarzenia takie jak pożary, zalania czy kradzieże mogą przynieść znaczne straty materialne, niejednokrotnie destabilizując sytuację finansową poszkodowanych. Dochodzenie odszkodowań w takich okolicznościach jest kluczowe, ale często skomplikowane. Kancelaria radcy prawnego Tatiana Parma-Mura posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach majątkowych związanych z tego typu szkodami. Przy jej pomocy zbierane są wszystkie niezbędne dowody, by udowodnić zakres strat i prawo do odszkodowania. Misją kancelarii jest wsparcie klienta na każdym etapie postępowania i dążenie do uzyskania maksymalnej rekompensaty za poniesione straty.

 • Odszkodowanie za błąd medyczny

  Błędy medyczne mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych i długotrwałego cierpienia pacjentów. Dochodzenie odszkodowania w takich przypadkach jest skomplikowane, wymaga analizy medycznej i prawnej. Kancelaria radcy prawnego Tatiana Parma-Mura specjalizuje się w reprezentowaniu poszkodowanych, bazując na współpracy z ekspertami medycznymi. Kluczowe jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz opinii biegłych. Celem kancelarii jest zapewnienie klientom sprawiedliwej rekompensaty za poniesione straty, oferując wsparcie, wiedzę i zaangażowanie na każdym etapie procesu.

 • Odszkodowanie za opóźniony lot

  Każdy, kto podróżuje samolotem, może spotkać się z nieprzyjemnością opóźnionego lub nawet odwołanego lotu. Takie sytuacje mogą przysporzyć wielu problemów – od zakłóconych planów podróży po dodatkowe koszty związane z koniecznością zakwaterowania czy zmiany biletów. Jednakże przepisy prawne przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania w takich okolicznościach. Kancelaria radcy prawnego Tatiana Parma-Mura to specjaliści w dziedzinie praw pasażera. Pomagamy klientom w uzyskaniu odpowiednich rekompensat od przewoźników lotniczych za wszelkie niedogodności spowodowane opóźnieniami lub odwołaniem lotów. Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują skuteczne dochodzenie praw, aby każdy podróżny mógł czuć się pewnie, korzystając z usług branży lotniczej.

  Czytaj również: Upadłość Small Planet a odszkodowanie za opóźniony lot

 • Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

  Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku to kluczowa rekompensata dla osób, które poniosły straty w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń drogowych. Dochodzenie takiego odszkodowania bywa procesem zawiłym, gdzie trzeba nie tylko udowodnić winę sprawcy, ale także dokładnie oszacować wartość poniesionych strat. W tej kwestii nieoceniona jest wiedza prawnicza oraz zdolność do negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

  Czytaj również: Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

  Jeśli więc zostałeś poszkodowany w wypadku, zaleca się skorzystanie z pomocy specjalistów w tej dziedzinie. Kancelaria radcy prawnego Tatiana Parma-Mura posiada bogate doświadczenie w dziedzinie odszkodowań z OC sprawcy wypadku. Jej profesjonalizm i głęboka wiedza gwarantują wszechstronne wsparcie na każdym etapie procesu dochodzenia roszczeń, od analizy dokumentacji wypadku, przez negocjacje z ubezpieczycielem, aż po reprezentację przed sądem.

Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik

Moje kompetencje