pomoc frankowiczom

Oferuję m.in. wsparcie przy:

Wygrane sprawy frankowe:

Kancelaria frankowa prowadzi procesy sądowe przeciwko takim bankom jak:

 • PKO BP S.A. ( Nordea Bank Polska),
 • Pekao S.A.,
 • Bank Millennium S.A. ( Eurobank),
 • BPH S.A. (d. GE Money Bank),
 • mBank S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank),
 • Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji,
 • Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dawny EFG Polbank),
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • Deutsche Bank Polska S.A.,
 • BOŚ S.A.,
 • Credit Agricole Bank S.A. (d. Lucas Bank).

Wyroki TSUE

Obszar działania

Oferujemy pomoc prawną w sprawach frankowych w całej Polsce, a szczególnie w województwie śląskim, zapewniając dojazd do sądów w miastach takich jak: Katowice, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Ruda Śląska, Żory, Rybnik, Sosnowiec, Tychy oraz Zabrze.

Twoja opinia jest dla nas ważna

5/5 - (7 głosów)

Pomoc frankowiczom

Kancelaria frankowa w Rybniku

Kancelaria frankowa Radcy Prawnego Tatiana Parma – Mura specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej osobom, które zaciągnęły kredyty hipoteczne indeksowane/denominowane do franka szwajcarskiego. Nasza usługa „pomoc frankowiczom” obejmuje szeroki zakres działań, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków związanych z zaciągnięciem kredytu we frankach szwajcarskich. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam na świadczenie skutecznej pomocy naszym klientom w ustaleniu nieważności umów kredytów frankowych.

Czy Twój kredyt we frankach stał się Twoim finansowym ciężarem? Zobacz, jak nasza kancelaria może Ci pomóc w negocjacjach z bankiem i dochodzeniu Twoich praw.

Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu w sprawy naszych Klientów, oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie analizy umów kredytowych, negocjacji z bankami oraz prowadzeniem postępowań sądowych na terenie całej Polski.

W pierwszej fazie dokonujemy analizy przedstawionej umowy kredytu frankowego i wskazujemy, czy umowa zawiera klauzule abuzywne a tym samym kwalifikuje się do dochodzenia przeciwko bankowi roszczeń i zakwestionowanie zawartych w niej zapisów.

W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że postanowienia umowne odnoszące się do powiązania wysokości świadczeń z umowy kredytu z kursem waluty obcej są nieuczciwe z uwagi m.in. na:

 • stosowanie dwóch różnych kursów (kursu kupna i kursu sprzedaży, przy czym kurs kupna był zwykle określany przez banki na niższym poziomie niż kurs sprzedaży, a zatem kredytobiorca był zobowiązany do zwrotu dużo wyższej kwoty niż otrzymał),
 • arbitralne wyznaczanie kursu przez banki,
 • powiązanie kredytu z kursem franka szwajcarskiego, w efekcie czego to na kredytobiorcy spoczywała w rzeczywistości pełna odpowiedzialność za ryzyko kursowe,
 • sprzeczność treści umowy frankowej z art. 69 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe oraz przepisem art. 353(1) §1 k.c.
 • brak przedstawienia w umowie frankowej mechanizmu waloryzacji w zakresie ustalania kursu kupna i sprzedaży waluty CHF,
 • brak zapoznania Kredytobiorców w należytym stopniu z ryzykiem walutowym związanym z zaciągnięciem produktu waloryzowanego kursem waluty obcej

Postanowienia niedozwolone podlegają natomiast eliminacji z umowy – a więc nie wiążą konsumenta.

Kredyty indeksowane/denominowane do franka szwajcarskiego były w latach 2004 – 2008 najbardziej popularnymi kredytami hipotecznymi i nie raz jedyną szansą na zakup wymarzonego mieszkania, nieruchomości czy też domu. Niestety, wraz ze wzrostem kursu walut obcych w stosunku do złotego, wielu kredytobiorców mających umowy kredytowe indeksowane/denominowane do franka szwajcarskiego znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ wysokie raty i niemożność spłaty kredytu groziły utratą nieruchomości. W związku z tym, w Polsce pojawiły się kontrowersje związane z tzw” „umowami frankowymi” i zaczęły powstawać różnego rodzaju inicjatywy mające na celu ochronę interesów kredytobiorców.

Kancelaria frankowa prowadzi postępowania w sprawie kredytów frankowych

Prowadzenie postępowań sądowych w sprawie „kredytów frankowych” to jedno z rozwiązań dla osób, które zawarły umowy indeksowane/denominowane do franka szwajcarskiego. W przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji, ze względu na gwałtowny wzrost kursu franka. W takiej sytuacji, postępowanie sądowe może być jednym z rozwiązań, które pomogą w uzyskaniu korzystnych dla klienta warunków spłaty kredytu.

Postępowanie sądowe to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i doświadczenia w dziedzinie prawa. Przede wszystkim, warto skonsultować się z specjalistami, którzy pomogą w określeniu szans na wygraną i wskazaniu najlepszej strategii procesowej. Należy pamiętać, że każde postępowanie sądowe jest indywidualne i wymaga szczegółowej analizy sytuacji klienta.

Nie pozwól, aby kredyt we frankach szwajcarskich zdominował Twoje życie finansowe. Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w odfrankowieniu Twojego kredytu.

Mając na uwadze powyższe, kredytobiorca może skorzystać z następujących wariantów:

 1. „odfrankowienie” umowy – w sytuacji skutecznego zakwestionowania klauzul waloryzacyjnych kredyt po wskazanym zabiegu „odfrankowania” stanie się natomiast kredytem złotówkowym, oprocentowanym stawką LIBOR. Na skutek „odfrankowienia” umowy, Kredytobiorca otrzyma więc zwrot takiej kwoty, jaką uiścił powyżej kursu franka szwajcarskiego od dnia zaciągnięcia kredytu. 
 2. unieważnienie umowy kredytu we frankach – unieważnienie zawartej umowy kredytowej oznacza, iż taki kontrakt traktuje się jak nigdy nie zawarty, jakby go nigdy nie było, więc też nigdy nie powinno dojść do udostępnienia kredytu Kredytobiorcy, a Kredytobiorca nigdy nie był zobowiązany do spłacania rat i ponoszenia innych kosztów kredytu. W wyniku unieważnienia każda ze stron będzie musiała zatem oddać drugiej to co wzajemnie świadczyła. Kredytobiorca będzie musiał zwrócić do Banku kwotę otrzymanego kredytu, chodzi jednak tutaj tylko o „czysty” kapitał, bez żadnych odsetek, natomiast bank zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich kwot, które pobierał od kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy kredytu. Od Banku Kredytobiorca otrzyma więc zwrot wpłaconych rat, wraz z odsetkami, prowizji za udzielenie kredytu, składek opłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jeżeli takie ubezpieczenie zostało zawarte, oraz wszelkich innych opłat okołokredytowych.

W trakcie postępowania sądowego, ważne jest prowadzenie skutecznej strategii procesowej. Należy umiejętnie prezentować swoje argumenty, a także kwestionować przedstawiane przez Bank argumenty. Często zdarza się, że banki przedstawiają niekorzystne dla klienta postanowienia w umowie, dlatego warto skonsultować się z Kancelarią prawną, która pomoże w ich analizie.

Reasumując, Kancelaria frankowa prowadzi sprawy „kredytów frankowych” kompleksowo. Sporządza, jeszcze na etapie przedsądowym w Państwa imieniu pisma do Banku o wydanie dokumentów oraz zawierające reklamację, zleca dokonanie dokładnych wyliczeń związanych z umową kredytu. W dalszej kolejności Kancelaria sporządza pozew i reprezentuje Kredytobiorcę przed sądem.

Kancelaria jest przekonana, iż bazując na bogatym doświadczeniu oraz umiejętnościach zagwarantuje Państwu możliwość dochodzenia swoich roszczeń przeciwko bankom oraz bezpieczeństwo prawne w podejmowanych działaniach.

Kancelaria frankowa w Rybniku - zakres usług

 • Kredyt we frankach

  Kredyty we frankach stały się szeroko dyskutowanym tematem w ostatnich latach z uwagi na ich skomplikowane aspekty prawne i ekonomiczne. Wielu kredytobiorców, decydując się na takie finansowanie, nie miało pełnej świadomości ryzyka związanego z wahaniami kursów walutowych. W wyniku dynamicznych zmian kursu franka szwajcarskiego wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej.

  Nasza kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych umów kredytowych we frankach. Oferujemy wsparcie w zakresie analizy umowy, negocjacji z bankami oraz ewentualnych działań sądowych mających na celu dochodzenie roszczeń lub zmianę warunków spłaty kredytu.

 • Kurs franka szwajcarskiego

 • Odfrankowienie kredytu

  Odfrankowienie kredytu to proces, w którym kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich jest przewalutowany na walutę krajową, często w odpowiedzi na trudności finansowe kredytobiorców wynikające z fluktuacji kursów walutowych. Dla wielu osób, które zaciągnęły kredyt we frankach, odfrankowienie stało się kluczowym rozwiązaniem umożliwiającym uniknięcie długu wynikającego z nieprzewidywalnych skoków wartości franka.

  Nasza kancelaria oferuje wsparcie dla kredytobiorców pragnących przewalutować swoje zobowiązania, dostarczając fachowe porady oraz reprezentując ich interesy w negocjacjach z instytucjami finansowymi. Pomagamy w analizie umowy, doradzamy w kwestii najkorzystniejszych rozwiązań oraz prowadzimy działania mające na celu uzyskanie najbardziej korzystnych warunków odfrankowienia.

 • Kredyt indeksowany do CHF

  Kredyt indeksowany, w kontekście kredytu we frankach, to specyficzna forma zobowiązania, gdzie kwota główna oraz raty kredytowe są wyrażone w walucie krajowej, ale ich wartość jest indeksowana do kursu franka szwajcarskiego. To oznacza, że spłata kredytu jest uzależniona od fluktuacji wartości franka w stosunku do waluty krajowej. W sytuacji, gdy kurs franka rośnie, raty kredytowe mogą znacząco wzrosnąć, powodując trudności finansowe dla kredytobiorców. Wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z ryzyka związanego z takim zobowiązaniem, co doprowadziło do licznych sporów sądowych.

  Kancelaria specjalizuje się w pomocy kredytobiorcom dotkniętym problemem kredytów indeksowanych, oferując analizę umów, doradztwo oraz wsparcie w ewentualnych negocjacjach z bankiem. Wielu kredytobiorców poszukuje rozwiązań prawnych, które pomogą im zmniejszyć obciążenie związane z takim kredytem, a nasi specjaliści są przygotowani, aby dostarczyć niezbędne wsparcie w tej kwestii.

 • Kredyt denominowany do CHF

  Kredyt denominowany to forma zobowiązania, gdzie zarówno kwota główna, jak i raty kredytowe są wyrażone i spłacane w walucie obcej, w tym przypadku we frankach szwajcarskich. Kredytobiorca zaciąga kredyt w walucie krajowej, ale na podstawie aktualnego kursu jest on przeliczany na franki szwajcarskie. Raty kredytu są następnie przeliczane z franków na walutę krajową według aktualnego kursu wymiany podczas każdej spłaty. Takie rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko kursowe, gdyż nawet niewielkie wahania kursu franka mogą wpłynąć na znaczące zmiany w wysokości miesięcznych rat. W obliczu gwałtownych skoków kursu franka, wielu kredytobiorców stanęło przed problemem znaczącego wzrostu obciążenia miesięcznego.

  Specjaliści z naszej Kancelarii pomagają kredytobiorcom w zrozumieniu specyfiki kredytów denominowanych, analizując umowy, doradzając w kwestii możliwości renegocjacji warunków oraz reprezentując ich interesy w sporach z bankami. Wiele osób poszukuje profesjonalnego wsparcia w tej skomplikowanej kwestii, a nasza kancelaria jest gotowa dostarczyć odpowiednie rozwiązania i doradztwo.

 • Klauzule abuzywne w kredytach we frankach

  Kredyty we frankach stały się przedmiotem licznych sporów sądowych z powodu klauzul abuzywnych zawartych w wielu umowach. Te jednostronne postanowienia, narzucone klientom bez możliwości negocjacji, prowadziły do znacznego wzrostu zobowiązań kredytobiorców w związku z wahaniami kursu franka szwajcarskiego. Klauzule abuzywne w takich kredytach mogły dotyczyć m.in. mechanizmu przeliczania kursu waluty, niewłaściwej komunikacji ryzyka walutowego czy nieprzewidzianych opłat i prowizji. Wielu kredytobiorców, nieświadomych ryzyka, musiało ponosić koszty nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyści z umowy.

  Klauzule te są uważane za nieważne z mocy prawa i mogą być kwestionowane przed sądem. Specjaliści z naszej Kancelarii intensywnie pomagają kredytobiorcom w wykrywaniu i zwalczaniu tych niekorzystnych zapisów, starając się zapewnić sprawiedliwe traktowanie i ochronę finansową konsumentów.

 • Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego

  Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego to środek, do którego kredytobiorcy mogą się odwołać w pewnych okolicznościach, zwłaszcza gdy stają się oni ofiarami niekorzystnych warunków umowy czy klauzul abuzywnych. W obliczu skokowego wzrostu kursu franka szwajcarskiego wielu kredytobiorców doświadczyło znacznego wzrostu swojego zadłużenia, co sprawiło, że regularna spłata rat stała się trudna, a czasem niemożliwa. Wstrzymanie spłaty pozwala na chwilowe oddechy, dając czas na renegocjację warunków umowy z bankiem lub podjęcie działań prawnych w celu zaskarżenia niesprawiedliwych klauzul.

  Ważne jest jednak, aby kredytobiorcy pamiętali o konsekwencjach związanych z opóźnieniami w spłacie oraz byli świadomi swoich praw i obowiązków w tej sytuacji. Szukanie profesjonalnej pomocy prawnej może okazać się kluczem do skutecznego i korzystnego rozwiązania problemu z kredytem we frankach.

Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik

Moje kompetencje