Moim Klientom pomagam m.in. w sprawach o:

 • Separację i rozwód
 • Podział majątku wspólnego
 • Dochodzenie i egzekwowanie alimentów
 • Ustalenie, wykonywanie i egzekwowanie kontaktów z dziećmi
 • Wykonywanie władzy rodzicielskiej, jej ograniczenie lub pozbawienie
 • Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka
 • Ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Odrzucenie spadku
 • Zachowek
 • Dział spadku
 • Wydziedziczenie
 • Ustalenie odpowiedzialności za długi spadkowe

Rodzina

Sprawy rodzinne to sprawy o szczególnym znaczeniu. Zazwyczaj są one dla stron trudne, obciążające psychicznie i wypalające emocjonalnie. W pełni to rozumiem. Cechuje mnie wyjątkowa empatia i umiejętność wczuwania się w sytuację drugiej osoby. Jako profesjonalny pełnomocnik, dbam jednak również, aby Klient, kierujący się emocjami nie popełniał błędów w trakcie procesu. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, wspólnie z Klientem kompleksowo analizuję sprawę i wybieramy najbardziej optymalny scenariusz postępowania.

Dzięki zdobytemu w trakcie praktyki zawodowej doświadczeniu, prowadzę moich Klientów przez sprawy rodzinne w sposób zapewniający poczucie bezpieczeństwa i komfort. Zawsze dążę do możliwie korzystnego i szybkiego zakończenia sprawy. Jeśli okoliczności na to pozwalają, wspieram moich Klientów w wypracowaniu porozumienia, jeśli nie – profesjonalnie reprezentuję ich w sądzie.

Kompleksowo prowadzę również sprawy z zakresu prawa spadkowego. Reprezentuję Klientów w trakcie postępowania sądowego oraz udzielam kompleksowych porad prawnych. Wiedza i doświadczenie w tej trudnej i niezwykle delikatnej gałęzi prawa, pozwala mi skutecznie zabezpieczać interesy prawne moich Klientów.

Prawo rodzinne i spadkowe to wyjątkowo obszerna gałąź prawa, na tle której pojawić się mogą rozmaite spory. Jeśli wśród wymienionych obok przykładów, nie znalazła się Państwa sprawa, serdecznie zapraszam do kontaktu. Jestem przekonana, że szczera rozmowa i kompleksowa analiza problemu pozwoli nam znaleźć korzystne rozwiązanie.

Kontakt

Moje kompetencje

Radca Prawny Śląsk - klient indywidualny

Klient
indywidualny