Moim Klientom pomagam m.in. w sprawach o:

Twoja opinia jest dla nas ważna

5/5 - (5 głosów)

Rodzina

Prawo rodzinne, sprawy rozwodowe i spadkowe w Rybniku

Sprawy rodzinne to sprawy o szczególnym znaczeniu. Zazwyczaj są one dla stron trudne, obciążające psychicznie i wypalające emocjonalnie. W pełni to rozumiem. Cechuje mnie wyjątkowa empatia i umiejętność wczuwania się w sytuację drugiej osoby. Jako profesjonalny pełnomocnik, dbam jednak również, aby Klient, kierujący się emocjami nie popełniał błędów w trakcie procesu. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, wspólnie z Klientem kompleksowo analizuję sprawę i wybieramy najbardziej optymalny scenariusz postępowania.

Dzięki zdobytemu w trakcie praktyki zawodowej doświadczeniu, prowadzę moich Klientów przez sprawy rodzinne w sposób zapewniający poczucie bezpieczeństwa i komfort. Zawsze dążę do możliwie korzystnego i szybkiego zakończenia sprawy. Jeśli okoliczności na to pozwalają, wspieram moich Klientów w wypracowaniu porozumienia, jeśli nie – profesjonalnie reprezentuję ich w sądzie.

Kompleksowo prowadzę również sprawy z zakresu prawa spadkowego. Reprezentuję Klientów w trakcie postępowania sądowego oraz udzielam kompleksowych porad prawnych. Wiedza i doświadczenie w tej trudnej i niezwykle delikatnej gałęzi prawa, pozwala mi skutecznie zabezpieczać interesy prawne moich Klientów.

Prawo rodzinne i spadkowe w Rybniku to wyjątkowo obszerna gałąź prawa, na tle której pojawić się mogą rozmaite spory. Jeśli wśród wymienionych obok przykładów, nie znalazła się Państwa sprawa, serdecznie zapraszam do kontaktu. Jestem przekonana, że szczera rozmowa i kompleksowa analiza problemu pozwoli nam znaleźć korzystne rozwiązanie.

Prawo rodzinne, sprawy rozwodowe i spadkowe w Rybniku - zakres usług

 • Rozwód w Rybniku

  Rozwód jest skomplikowanym procesem sądowym, wymagającym precyzyjnej analizy oraz kompetentnej pomocy prawnej. Jeśli pożycie małżeńskie uległo trwałemu rozkładowi, nasza kancelaria w Rybniku zapewnia wsparcie w każdym etapie procesu rozwodowego, od doradztwa aż po reprezentację w sądzie. Gwarantujemy indywidualne podejście oraz wysokie standardy obsługi.

 • Separacja w Rybniku

  Separacja jest alternatywą dla tych, którzy nie są gotowi do definitywnego zakończenia małżeństwa. Ten proces prawny pozwala na oficjalne rozdzielenie się małżonków, zachowując jednocześnie formalne więzy małżeńskie. Nasza kancelaria oferuje fachową pomoc w zakresie procedur separacyjnych, dbając o interesy oraz spokój naszych klientów w tym wymagającym czasie.

 • Alimenty w Rybniku

  Alimenty stanowią ważny aspekt wsparcia finansowego dla dzieci czy małżonka po rozwiązaniu związku małżeńskiego. Istnieją określone przepisy i regulacje dotyczące przyznawania alimentów, a ich ustalanie wymaga przemyślanej analizy dochodów, potrzeb oraz innych czynników. Nasza kancelaria w Rybniku specjalizuje się w dziedzinie alimentów, pomagając Klientom w uzyskaniu sprawiedliwych i adekwatnych rozwiązań finansowych dla siebie i swoich bliskich.

 • Kontakty z dzieckiem w Rybniku

  Regulacja kontaktów z dzieckiem to jedna z najdelikatniejszych i najważniejszych kwestii w prawie rodzinnym. Zapewnienie właściwych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem jest kluczowe dla rozwoju emocjonalnego i psychicznego malucha. Oferujemy wsparcie w zakresie ustalania i egzekwowania praw do kontaktów z dziećmi, dbając o to, aby każde rozwiązanie służyło najlepiej interesom małoletnich oraz uwzględniało prawa i potrzeby obu rodziców.

 • Ustalenie ojcostwa w Rybniku

  Ustalenie ojcostwa to procedura prawna, której celem jest formalne potwierdzenie lub zaprzeczenie biologicznego pochodzenia dziecka względem mężczyzny. Świadczymy pomoc prawną w procesie ustalania ojcostwa, zarówno w przypadkach, gdy chodzi o potwierdzenie, jak i zaprzeczenie takiej relacji. To często emocjonalnie naładowane zagadnienie, wymagające zarówno precyzyjnej wiedzy prawnej, jak i wrażliwości na potrzeby klienta. Nasza kancelaria oferuje wsparcie na każdym etapie procesu, zapewniając kompetencję i dyskrecję w trakcie jego trwania.

 • Podział majątku w Rybniku

  Podział majątku po zakończeniu związku małżeńskiego lub partnerskiego to często wyzwanie, wymagające precyzyjnej analizy majątkowej i znajomości przepisów prawa. Kwestie dotyczące dzielenia majątku wspólnego są ściśle uregulowane, a decyzje w tej materii mają długofalowe skutki finansowe. Nasza kancelaria w Rybniku oferuje wsparcie i doradztwo prawne w sprawach związanych z podziałem majątku, dbając o to, by proces przebiegał sprawiedliwie dla obu stron.

 • Testament w Rybniku

  Testament to indywidualne, pisemne oświadczenie woli, w którym osoba sporządzająca określa, w jaki sposób po jej śmierci zostanie rozdysponowany jej majątek. Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie związanym z procesem sporządzania testamentów, dbając o to, aby dokument odzwierciedlał wolę klienta, a jednocześnie był zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

  Testament może być narzędziem służącym nie tylko do przekazania majątku, ale także do wyrażenia innych życzeń, takich jak opieka nad małoletnimi czy też pochówek. Pomagamy w sporządzeniu tekstu testamentu, a także doradzamy w sprawach związanych z jego ważnością i ewentualnymi zmianami.

 • Wydziedziczenie w Rybniku

  Wydziedziczenie to środek prawny, który pozwala wyłączyć spadkobiercę ustawowego z dziedziczenia. Jest to decyzja poważna i często emocjonalnie obciążająca. Oferujemy kompleksową pomoc w kwestiach związanych z wydziedziczeniem, pomagając Klientom zrozumieć skutki takiego działania oraz prowadząc przez cały proces formalno-prawny. Dbamy o to, aby wszystkie decyzje były podjęte świadomie i z uwzględnieniem wszelkich aspektów prawnych.

 • Odrzucenie spadku w Rybniku

  Odrzucenie spadku jest procedurą prawną, która pozwala potencjalnemu spadkobiercy zrezygnować z przysługującego mu dziedzictwa. Taka decyzja może być podyktowana różnymi powodami, takimi jak długi zmarłego przewyższające wartość spadku. Oferujemy wsparcie w zakresie procesu odrzucenia spadku, doradzając i prowadząc przez wszystkie etapy procedury. Nasi eksperci zapewniają, że Klienci podejmują decyzje w pełni świadomie konsekwencji i zgodnie z obowiązującym prawem.

 • Zachowek w Rybniku

  Zachowek to specyficzne roszczenie prawne przysługujące najbliższym członkom rodziny zmarłego, które zapewnia im określoną część spadku, nawet jeśli testament mówi inaczej. Jest to mechanizm ochrony interesów najbliższych spadkobierców, takich jak dzieci czy małżonek, gwarantujący im minimum prawne z majątku spadkowego.

  Dostarczamy wszechstronną pomoc w kwestii zachowku, analizując sytuację, doradzając oraz reprezentując interesy Klientów w sporach związanych z realizacją tego roszczenia. Nasze doświadczenie pozwala na skuteczne dążenie do zabezpieczenia interesów bliskich zmarłego w kontekście dziedziczenia.

Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik

Moje kompetencje