santander

Aktualności

Kolejna wygrana w sprawie kredytu hipotecznego we frankach

Miło nam poinformować o wygranej sprawie kredytu we frankach dla Naszych Klientów przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy, SSO Ewa Gatz-Rubelowska – w rok i jeden miesiąc.

Wygrana Kredytobiorców dotyczy umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF standardowe oprocentowanie z 2007 r. przewidująca w swojej treści spłatę rat przeliczanych na CHF wg kursu sprzedaży obowiązujący w NBP.

  • Wyrok SO w Bydgoszczy, Wydział I Cywilny w składzie SSO Ewa Gatz – Rubelowska , sygn. akt I C 1257/21 z dnia 21 listopada 2022 r. zasądzający na rzecz Klientów Kancelarii wpłaty dokonane przez konsumentów ponad kwotę udzielonego kapitału w wysokości 256.268,42 zł z uwagi na podniesiony przez Bank zarzut potrącenia. Odsetki zasądzone od dnia doręczenia pozwu stronie pozwanej. Koszty procesu zasądzone proporcjonalnie do stopnia wygrania sprawy.

 

Umowa spłacona w całości przez Klientów. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż umowa, którą zawarli Klienci jest nieważna, zasądził na Ich rzecz różnicę między kwotą udzielonego przez Bank kredytu a faktyczną spłatą w wysokości 256.268,42 zł. Sąd uwzględnił zgłoszony w odpowiedzi na pozew zarzut potrącenia Banku.

 

Odsetki zasądzone od dnia doręczenia pozwanemu pozwu– brak przedsądowego wezwania.

 

Do potrącenia przez Bank obok roszczenia o zwrot kwoty udostępnionego kapitału Bank domagał się również zasądzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. I w tym wypadku Sąd również nie miał wątpliwości i rozstrzygnął, iż Bankowi nie należy się żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik