ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Rodzina

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Sąd może zastosować ograniczenie kontaktów z dzieckiem dla któregoś z rodziców. Przy orzekaniu sąd weźmie pod uwagę dobro dziecka i wszystkie okoliczności dotyczące rodziny. Jako kontakt rozumie się przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się (korespondencja i komunikacja elektroniczna).

Czy wiesz, jakie są Twoje prawa i obowiązki jako rodzica w przypadku ograniczenia kontaktów z dzieckiem? Zrozumienie tych kwestii jest kluczowe w ochronie Twoich relacji z dzieckiem.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Po rozwodzie dziecko mieszka z jednym z rodziców. Dziecku potrzebny jest jednak kontakt z obojgiem rodziców, co gwarantuje polskie i międzynarodowe prawo. Często zdarza się, że rodzic ogranicza kontakt dziecka z byłym małżonkiem. Pomysłowość byłych małżonków bywa czasem zaskakująca, ponieważ wymyślają co chwila nowe powody dla zminimalizowania kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem. Rzadko kiedy rodzice dziecka wykazują się dojrzałością i samodzielnie ustalą widzenia. Zazwyczaj w tej kwestii decyduje sąd, który konkretnie ustala widzenia. Realizacja obowiązku i prawa widzeń nawet po prawomocnym orzeczeniu może być trudna.

Statystycznie w Polsce częściej poszkodowani są ojcowie, ponieważ to właśnie im ogranicza się kontakty z dzieckiem. Wiele razy matki odmawiają spotkania z dzieckiem tłumacząc się chorobą dziecka. Pamiętajmy jednak, że rodzic może odwiedzić nawet chore dziecko i zaopiekować się nim podczas choroby. Dużym problemem może być również obecny partner byłego małżonka. Matki czasem stawiają zarzuty molestowania seksualnego wobec dziecka. Wszczęcie takiego postępowania wstrzyma ojcu możliwość spotkań z dzieckiem. Wielu rodziców próbuje również wykazać, że kontakt z drugim rodzicem ma negatywny wpływ na wychowanie dziecka.

Rozwód nie musi oznaczać końca Twojej relacji z dzieckiem. Dowiedz się, jak prawo chroni Twoje prawa do kontaktów z dzieckiem i jak możesz skutecznie działać w ich obronie.

Kontakty ojca z dzieckiem — jak często?

Częstotliwość kontaktów z dzieckiem w większości przypadków ustala sąd. Bardzo spornym okresem jest zazwyczaj czas ferii, wakacji i różnych świąt. Komfortowa sytuacja ma miejsce wtedy, gdy rodzice podzielą się weekendami między sobą. W innej sytuacji taką decyzję podejmie sąd. Podczas ustalania widzeń i kontaktów sąd weźmie pod uwagę dobro dziecka oraz prawo i obowiązek do udziału w życiu dziecka obojga rodziców. Termin i sposób realizacji kontaktów powinien być przewidywalny. Sąd zdecyduje o tzw. bieżących kontaktach, czyli spotkaniach w ciągu tygodnia lub w weekendy. Widzeń w święta nie rozplanuje sąd — trzeba wówczas zastosować powiadomienia sądu o widzeniach bieżących.

Konflikty rodzinne mogą wpływać na Twoje relacje z dzieckiem. Zrozumienie prawa rodzinnego pomoże Ci w utrzymaniu ważnych więzi z Twoim dzieckiem, nawet w trudnych czasach.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem?

W wielu sytuacjach jeden z rodziców negatywnie nastawia dziecko do widzeń z drugim rodzicem. Może również przekazywać dziecku nieprawidłowe informacje na temat rodzica. Skutkuje to niechęcią dziecka do widzeń lub obawą przed kontaktem z rodzicem. Mimo niechęci do spotkań rodzic powinien umożliwić rozmowę z byłym małżonkiem. Jedyną możliwością zmiany tej sytuacji jest wydanie orzeczenia przez sąd, które zmieni częstotliwość i rodzaj kontaktów.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem przed rozwodem

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem to poważna sprawa. Poznaj swoje prawa i dowiedz się, jak profesjonalna pomoc prawna może Ci pomóc w utrzymaniu więzi z Twoim dzieckiem.

Czas rozwodu jest wyjątkowo ciężki i stresujący dla dziecka. W trakcie rozwodu zarówno ojciec, jak i matka mają pełne prawa rodzicielskie (chyba że zostały wcześniej ograniczone). Matka musi zatem informować ojca o tym, co się dzieje z dzieckiem. Drugi rodzic ma również prawo do odbierania dziecka z przedszkola lub szkoły lub zabrania dziecka na weekend. W kwestii istotnych spraw decydują zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem powoduje u małoletniego dodatkowy stres. Dziecko nie będzie bowiem rozumiało czemu ojciec nie może go odebrać ze szkoły lub zadzwonić do niego.

Czy Twoje prawa do kontaktów z dzieckiem są zagrożone? Odkryj, jak możesz chronić swoje prawa rodzicielskie i co możesz zrobić, aby utrzymać bliskie relacje z Twoim dzieckiem.

Ojciec nie chce kontaktów z dzieckiem

Art. 112 Kodeksu Rodzinnego jasno określa, że utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to nie tylko prawo, ale także obowiązek. Utrzymywanie kontaktów określa się jako osobiste spotkania z dzieckiem i porozumiewanie się za pomocą korespondencji lub komunikacji elektronicznej. Sposób kontaktów rodzice mogą ustalić samodzielnie lub z pomocą sądu. Rodzic, który ma ustalone widzenia z dzieckiem powinien wywiązywać się ze swojego obowiązku. Rodzic, który opiekuje się dzieckiem może zgłosić do sądu niechęć drugiego rodzica do spotkań. Sąd może orzec wobec rodzica groźbę zapłaty określonej sumy jako karę za niewywiązanie się z obowiązku kontaktu.

Wiek dziecka a kontakty z ojcem

Częstotliwość, rodzaj i długość spotkań powinna być dostosowana do wieku i potrzeb dziecka. Sąd zadba bowiem przede wszystkim o dobro dziecka. Ustawa nie określa czy kontakty dziecka powinny zostać ograniczone ze względu na wiek. Wszystko zależy bowiem od indywidualnych predyspozycji dziecka i sytuacji rodziny.

Kontakty telefoniczne z dzieckiem

Rodzic mający pełnię praw może kontaktować się z dzieckiem telefonicznie lub podczas osobistych wizyt. Kontakty telefoniczne powinny być tak realizowane, aby nie utrudniały dziecku np. nauki w szkole lub snu. W razie potrzeby dziecko może również zadzwonić do rodzica. W niektórych przypadkach konieczne będzie ustalenie kontaktów telefonicznych przez sąd.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik