postępowanie sądowe kredyt we frankach

Kredyty

Proces sądowy w sprawie kredytów frankowych

Dla wielu osób, które zdecydowały się na kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, zmiany kursów walut oraz niekorzystne postanowienia umowne mogą prowadzić do trudnej sytuacji finansowej. W niektórych przypadkach prowadzenie postępowań sądowych może okazać się konieczne, aby dochodzić swoich praw. W tym artykule przedstawimy, kiedy warto rozważyć skierowanie sprawy dotyczącej kredytów frankowych do sądu oraz na co zwrócić uwagę podczas procesu sądowego.

Ocena sytuacji prawnej

Ocena sytuacji prawnej w procesie sądowym dotyczącym kredytów we frankach szwajcarskich jest skomplikowana i zależy od wielu czynników. W wielu krajach, w tym w Polsce, kredyty te stały się przedmiotem kontrowersji i licznych procesów sądowych. Poniżej przedstawiam ogólne aspekty, które są brane pod uwagę w takich sprawach, jednak należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i wymaga analizy przez wykwalifikowanego prawnika:

 1. Umowy kredytowe: Sądy analizują treść umów kredytowych pod kątem ich przejrzystości i uczciwości. Kluczowe jest, czy warunki umowy, w tym związane z kursem walutowym i możliwymi ryzykami, były jasno i zrozumiale przedstawione kredytobiorcom.
 2. Klauzule abuzywne: Jednym z najważniejszych elementów są klauzule umowne, które mogą być uznane za abuzywne, czyli niesprawiedliwe w stosunku do konsumenta. Sądy oceniają, czy takie klauzule (np. dotyczące mechanizmu przeliczania waluty) mogą być uznane za nieważne.
 3. Ryzyko walutowe: Ocena, czy banki w należyty sposób informowały kredytobiorców o ryzyku walutowym, czyli ryzyku związanym ze zmianą kursu franka szwajcarskiego, jest kluczowym elementem wielu spraw.
 4. Praktyki banków: Sądy rozpatrują, czy banki działały etycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, oferując i udzielając kredytów we frankach.
 5. Orzecznictwo sądowe: W wielu krajach, w tym w Polsce, wyroki sądowe w sprawach kredytów frankowych były różne. Niektóre sądy orzekały na korzyść konsumentów, inne na korzyść banków. Warto zwrócić uwagę na linie orzecznicze oraz ewentualne wyroki sądów najwyższych.
 6. Możliwość ugody: W niektórych przypadkach banki i kredytobiorcy dochodzą do ugody poza sądem, aby uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu.

Przesłanki do wszczęcia postępowania sądowego

Wszczęcie postępowania sądowego wymaga spełnienia określonych przesłanek, które zależą od rodzaju sprawy oraz od jurysdykcji, w której sprawa jest rozpatrywana. Poniżej przedstawiam ogólne przesłanki, które są często wymagane do wszczęcia postępowania sądowego:

 1. Podstawa Prawna: Musi istnieć odpowiednia podstawa prawna do wniesienia sprawy do sądu. Oznacza to, że powód (osoba wnosząca sprawę) musi powołać się na konkretne przepisy prawa, które jego zdaniem zostały naruszone.
 2. Legitymacja procesowa: Strony wnoszące sprawę (powód i pozwany) muszą mieć legitymację procesową, czyli uprawnienie do występowania w danej sprawie przed sądem. Powód musi mieć interes prawny w wniesieniu sprawy, a pozwany musi być odpowiednią stroną do odpowiedzialności prawnej.
 3. Jurysdykcja i właściwość sądu: Sprawa musi być wniesiona do sądu, który ma jurysdykcję do rozpatrzenia danej sprawy, oraz musi być właściwy miejscowo i rzeczowo. Właściwość określa, który konkretny sąd jest odpowiedni do rozpatrzenia danej sprawy.
 4. Prawidłowo sporządzony pozew: Pozew musi zostać sporządzony zgodnie z wymogami proceduralnymi, co obejmuje określenie stron, przedstawienie zarzutów, dowodów, a także żądania konkretnej formy zadośćuczynienia lub rozstrzygnięcia.
 5. Wyczerpanie drogi administracyjnej: W niektórych przypadkach, przed zwróceniem się do sądu, należy najpierw wyczerpać procedury administracyjne lub inne pozasądowe środki rozwiązania sporu.
 6. Opłata sądowa: Zwykle konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej, chyba że strona jest zwolniona z jej płacenia na mocy określonych przepisów.
 7. Brak przeszkód procesowych: Takich jak zawieszenie, umorzenie wcześniejszego postępowania dotyczącego tej samej sprawy czy przedawnienie roszczenia.
 8. Zasady podwójności instancji: W niektórych systemach prawnych, zanim sprawa trafi do sądu wyższej instancji, musi być najpierw rozpatrzona przez sąd niższej instancji.
 9. Niezbędne dokumenty i dowody: Wnioskodawca musi dostarczyć odpowiednie dokumenty i dowody popierające jego twierdzenia.
 10. Mediacja i arbitraż: W niektórych przypadkach, przed złożeniem sprawy do sądu, strony mogą być zobowiązane do podjęcia próby mediacji lub arbitrażu.

Prowadzenie procesu sądowego

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie postępowań sądowych, ważne jest, aby skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego. Reprezentacja prawna podczas procesu sądowego jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Radca prawny przygotuje stosowne pisma procesowe, będzie reprezentował Cię przed sądem oraz będzie prowadził negocjacje z bankiem w trakcie postępowania.

Koszty procesu sądowego

Prowadzenie postępowań sądowych wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak opłaty sądowe czy wynagrodzenie radcy prawnego. Przed podjęciem decyzji o wszczęciu procesu warto ocenić, czy ewentualne korzyści z wygranej sprawy przewyższą koszty postępowania.

Podsumowanie

Prowadzenie postępowań sądowych w sprawie kredytów frankowych może być konieczne w celu dochodzenia swoich praw. Kluczowe jest dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji prawnej oraz współpraca z doświadczonym radcą prawnym, który pomoże Ci w przygotowaniu i reprezentacji podczas procesu sądowego. Zanim jednak zdecydujesz się na skierowanie sprawy do sądu, warto rozważyć wszelkie możliwe koszty oraz ewentualne korzyści płynące z wygranej sprawy.

Jeśli dojście swoich praw w sprawie kredytu frankowego wymaga wszczęcia postępowania sądowego, nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Im wcześniej zaczniesz działać, tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu i poprawę swojej sytuacji finansowej.

 

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik