santander bank milenium bank

Aktualności

Wygrane Przeciwko Santander Bank i Bankiem Millennium ws. kredytów frankowych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza kancelaria odnotowała kolejne sukcesy na rzecz naszych klientów. Tym razem triumfowaliśmy w sprawach przeciwko Santander Bank Polska S.A. oraz Bankowi Millennium S.A., osiągając dla naszych klientów znaczące zwycięstwa.

  1. Postanowienie SO w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny w składzie SSO Ewa Pawłowska, sygn. akt XXVIII C 15645/22 dnia 24.03.2023 r.  poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu hipotecznego Banku Millennium S.A. z lipca 2007 r. nieprawomocne. Sąd w punkcie II Postanowienia odstępuje od uzasadnienia postanowienia w całości podzielając argumenty Kancelarii przytoczone we wniosku o udzielenie zabezpieczenia.
  2. Wyrok SO w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny w składzie SSO Ewa Pawłowska , sygn. akt XXVIII C 15645/22 z dnia 10 maja 2023 r. zasądzający na rzecz Klientów Kancelarii całość wpłat dokonanych przez konsumentów tj: 101.355,73 zł oraz 30.107,72 CHF. Sąd nie uwzględnia ani zarzutu zatrzymania ani potrącenia. Obciąża Bank całością kosztów procesu.

Niestety odsetki Sąd zasądził od dnia złożenia oświadczenia o skutkach uznania umowy za nieważną przez konsumentów. Sąd nie uwzględnił ani zarzutu potrącenia ani zarzutu zatrzymania pozwanego Banku. Umowa kredytu zdaniem Sądu nie jest umową wzajemną, dlatego Bank nie mógł skorzystać z tego uprawnienia. Odnosząc się do zarzutu potrącenia, Sąd stanął na stanowisku, iż co do zasady taki zarzut jest dozwolony, jednakże w niniejszym postępowaniu Bank nie złożył materialno-prawnego oświadczenia o skorzystaniu z instytucji potrącenia. Tym samym nie sposób uznać, iż roszczenie Banku było wymagalne.

Sprawa w tle obejmowała również wątki: zarejestrowania działalności pod adresem zamieszkania kredytobiorców oraz wynajmu mieszkania.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik