kredyt hipoteczny we frankach pko bp własny kąt

Aktualności

Wygrane w sprawach o kredyt hipoteczny PKO Własny Kąt

Z dumą i radością chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi najnowszymi sukcesami w obszarze prawa cywilnego, szczególnie w kontekście tzw. spraw „frankowych”. Kancelaria odniosła znaczące zwycięstwa w sprawach dotyczących kredytów hipotecznych, które pomogły wielu naszym klientom odzyskać stabilność finansową.

Nasza 50-ta „sprawa frankowa” dotyczyła kredytu hipotecznego PKO Własny Kąt, zawartego w 2005 roku. Cechą wyjątkową tej sprawy było to, że zarówno postanowienia umowy, jak i regulamin nie przewidywały waloryzacji (indeksacji) rat kapitałowo-odsetkowych. Mechanizm indeksacji przewidziany był jedynie w momencie wypłaty kredytu.

 

Sprawa prowadzona była przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Wydziałem XXVIII Cywilnym („Wydział Frankowy”), pod sygnaturą XXVIII C 10357/21. Postanowieniem SSO Joanny Karczewskiej z dnia 21.08.2021 r. zdecydowano o wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie. To decyzja, która znacznie odciążyła finanse naszych klientów.

 

Podobne postanowienia wydały również Sądy Okręgowe w Opolu i Warszawie, dotyczące umów kredytowych PKO Własny Kąt z czerwca 2007 r. i lutego 2008 r. Te decyzje również miały kluczowe znaczenie dla finansowego komfortu naszych klientów.

 

W przypadku wyroku SO w Suwałkach, sprawa dotyczyła Banku PKO Bank Polski S.A. i umowy o kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny z 2008 r. Sąd pod sygnaturą I C 603/22 z dnia 28 lutego 2023 r. oddalił powództwo główne i powództwo ewentualne Banku o zapłatę. Było to znaczące zwycięstwo dla naszych klientów.

 

Prowadzenie tych spraw związanych z kredytami hipotecznymi PKO Własny Kąt było wyjątkowo satysfakcjonujące. Pomoc naszym klientom w negocjacjach z instytucjami bankowymi i osiągnięcie korzystnych dla nich decyzji sądowych to nasz priorytet. Cieszymy się, że nasza praca przynosi wymierne korzyści i pozytywnie wpływa na życie naszych klientów.

 

Przy wszystkich tych osiągnięciach, nie możemy zapomnieć o istotnym aspekcie, jakim jest profesjonalizm i ciężka praca całego zespołu naszej Kancelarii. Dzięki naszej determinacji i zaangażowaniu, udaje nam się skutecznie przeciwdziałać nieuczciwym praktykom bankowym i zapewniać naszym klientom najlepszą możliwą obsługę.

 

Podsumowując, jesteśmy niezmiernie dumni z naszych osiągnięć. Osiągnięcie tych sukcesów było możliwe dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi całego naszego zespołu. W dalszym ciągu staramy się zapewnić najwyższy poziom obsługi dla naszych klientów, niezależnie od skomplikowania sprawy. Jest to nasz wkład w sprawiedliwość i równość wobec prawa dla wszystkich.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik