Odszkodowania

Naprawa pojazdu, a odszkodowanie

Każdy z nas – jako kierowca – narażony jest na udział w kolizji drogowej. Zgodnie z definicją, kolizja to zdarzenie drogowe, które pociąga za sobą straty materialne na mieniu. Oczywiście w lepszej sytuacji prawnej zawsze będą poszkodowani niż sprawcy szkody. Mimo to, poszkodowani na etapie likwidacji szkody i postępowania sądowego, również będą borykać się z wieloma problemami prawnymi, Większość potencjalnych poszkodowanych w chwili obecnej może nawet nie wiedzieć o możliwych zagrożeniach.

Kolizja drogowa… i co dalej?

Początkowym etapem przygody z ubezpieczycielem jest zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń. W zgłoszeniu opisujemy okoliczności zdarzenia, w jakich doszło do kolizji. Następnie, zakład ubezpieczeń przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania. Przy pomocy wykwalifikowanych likwidatorów, dokonuje oględzin naszego samochodu  i samochodu sprawcy. Następnie, przyjmuję na siebie odpowiedzialność gwarancyjną  i sporządza ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu.

Gdy zgłosiliśmy już szkodę i otrzymaliśmy kosztorys, zazwyczaj okazuje się, że odszkodowanie zaproponowane przez zakład ubezpieczeń nie jest satysfakcjonujące. Wycenę naprawy zazwyczaj wykonuje się na podstawie ceny części zamiennych, a nie oryginalnych tzn. takich, jakie posiadał pojazd w dniu zdarzenia drogowego.

Czy można naprawić samochód po kolizji?

Kolejnym krokiem zwykle jest zlecenie przez poszkodowanego prywatnemu rzeczoznawcy wykonanie kosztorysu. Po otrzymaniu kosztorysu, który zawiera prawidłowe, zapewne kilkukrotnie wyższe ceny części zamiennych oraz podwyższoną stawkę za roboczogodzinę pracy w zakładzie naprawczym, poszkodowani decydują się na skierowanie sprawy do Sądu. W Sądzie dochodzą „pełnego odszkodowania”.

W takiej sytuacji w głowach poszkodowanych rodzi się pytanie – czy mogą naprawić samochód? Oczywistym jest, że nie należy naprawiać samochodu przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń i przeprowadzeniu oględzin przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Co jednak mogą zrobić poszkodowani, gdy decydują się na prowadzenie sprawy przed Sądem? Jeżeli ubezpieczyciel wda się w spór co do istoty, sprawa może nawet trwać kilka lat przed Sądami obu Instancji.

W większości przypadków pojazd jest dla poszkodowanych niezbędnym elementem życia. Służy im do zaspakajania codziennych potrzeb, chociażby takich jak dojazd do pracy, czy zawożenie dzieci do szkoły. Poszkodowani nie mogą więc pozwolić sobie na to, żeby samochód stał unieruchomiony przez cały przebieg ewentualnego postępowania sądowego. Należy przy tym pamiętać, że w kolizji drogowej uszkodzeniu najczęściej ulegają elementy konstrukcyjne, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo.

Czy Twój samochód ucierpiał w kolizji? Zanim zdecydujesz się na naprawę, poznaj swoje prawa. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną ocenę Twojego przypadku i poradę, jak postępować dalej.

Naprawa pojazdu po kolizji – stanowisko sądów

Wątpliwości poszkodowanych są uzasadnione. W orzeczeniach niektórych Sądów – do których przecież może trafić i nasza sprawa – utrwaliła się praktyka, zgodnie z którą roszczenie o zapłatę odszkodowania i jego zakres zależy od tego czy poszkodowany dokonał naprawy. Jeżeli dokonał naprawy i został przywrócony poprzedni stan pojazdu – poszkodowany nie może żądać zwrotu kosztów (hipotetycznej) naprawy. Może jedynie ubiegać się o zwrot kosztów, które faktycznie poniósł na naprawę swojego auta.

Osobiście reprezentuję stanowisko, że prawo do odszkodowania powstaje już w chwili uszkodzenia pojazdu, bo wtedy powstaje szkoda i już wtedy obiektywnie wiadomo, jakie są koszty jej naprawienia. Dlatego późniejsze postępowanie nie ma wpływu na wysokość odszkodowania. W taki też sposób walczę w imieniu poszkodowanych przed Sądami i Zakładami Ubezpieczeń.

Doświadczenie zawodowe, które zdobyłam prowadząc liczne sprawy przed sądami w całej Polsce, pozwala mi postawić tezę, że pomimo licznych orzeczeń Sądów Najwyższych, zdarzają się wyjątki. Spotykałam się z odosobnionymi przypadkami, w których, Sądy z uwagi na naprawę pojazdy przed szkodą przez poszkodowanego oddalały powództwa.

Klucz do sukcesu – kompleksowa analiza sprawy

Każdą sprawę warto zbadać indywidualnie. Należy zweryfikować wyroki wydawane przez Sąd i tendencję orzeczniczą utrzymującą się w Sądzie, który będzie rozpoznawał naszą sprawę o odszkodowanie z OC sprawcy szkody. Dopiero całościowa analiza sprawy pozwala doradzić poszkodowanym jak mają postąpić ze swoim pojazdem po szkodzie i rozważyć różne możliwości postępowania. Pozwala też wybrać odpowiednie instytucje prawne (np. złożenie wniosku o zabezpieczenie dowodu), tak aby w ostateczności wynik sprawy był dla poszkodowanego satysfakcjonujący.

Jeżeli w wypadku drogowym ponieśli Państwo również szkodę w postaci utraty zdrowia czy uszkodzenia ciała, zapraszam do artykułu pt: „Zadośćuczynienie, a odszkodowanie” . Szczegółowo wyjaśniam tam jakie uprawnienia – obok zadośćuczynienia – przysługują poszkodowanym.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik