odfrankowienie kredytu

Kredyty

Co oznacza odfrankowienie kredytu i jak wpływa na ratę

„Odfrankowienie kredytu” to pojęcie, które stało się szczególnie ważne dla wielu Polaków w ostatnich latach. W ciągu minionego dziesięciolecia, kredyty w szwajcarskich frankach były popularnym wyborem dla wielu, kuszonych atrakcyjnymi stopami procentowymi. Jednak globalne zmiany ekonomiczne i finansowe doprowadziły do dynamicznych wahań kursu CHF względem PLN, co dla wielu kredytobiorców oznaczało znaczne zwiększenie miesięcznych rat oraz ogólnej wartości zadłużenia. Proces „odfrankowienia” stał się więc rozwiązaniem, które miało na celu pomoc w zminimalizowaniu skutków tego kryzysu dla indywidualnych kredytobiorców. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co naprawdę oznacza „odfrankowienie kredytu”, jakie są jego korzyści oraz jakie wyzwania stoją przed kredytobiorcami, którzy rozważają tę opcję.

Co oznacza „odfrankowienie kredytu”?

Odfrankowienie kredytu” odnosi się do sytuacji w Polsce, związanej z kredytami hipotecznymi udzielanymi w walucie szwajcarskiej franka (CHF). W latach 2000-2010 wielu Polaków decydowało się na zaciągnięcie kredytów hipotecznych w CHF z powodu niższych stóp procentowych w porównaniu z kredytami w złotówkach. Jednakże wielu kredytobiorców nie przewidywało, że kurs franka wzrośnie w stosunku do złotówki, co w efekcie spowodowało, że ich miesięczne raty oraz główna kwota kredytu znacznie wzrosły w przeliczeniu na złotówki.

Odfrankowienie kredytu to proces zamiany kredytu denominowanego w CHF na kredyt w złotówkach, co ma na celu ograniczenie ryzyka walutowego dla kredytobiorców. Proces ten może zostać przeprowadzony na różne sposoby, np. przez banki, które oferują możliwość przewalutowania kredytu, lub w wyniku decyzji sądów, które orzekają, że udzielanie kredytów w CHF było niezgodne z prawem lub nieuczciwe dla kredytobiorców.

W ostatnich latach problem kredytów frankowych stał się przedmiotem licznych sporów sądowych oraz dyskusji politycznych w Polsce. Wielu kredytobiorców czuje się oszukanych, twierdząc, że banki nie informowały ich w sposób odpowiedni o ryzyku walutowym. W odpowiedzi na te kontrowersje, różne rozwiązania były proponowane i wdrażane, w tym ustawowe odfrankowienie kredytów.

Jakie są korzyści dla kredytobiorców z odfrankowienia kredytu?

Odfrankowienie kredytu przynosi kredytobiorcom wiele korzyści, głównie związanych z redukcją ryzyka walutowego oraz obciążenia finansowego wynikającego z kursem walutowym. Oto niektóre z głównych korzyści dla kredytobiorców:

 1. Stabilność płatności: Po przewalutowaniu kredytu na złotówki kredytobiorcy nie muszą się już martwić o wahania kursu franka w stosunku do złotówki. Dzięki temu ich miesięczne raty stają się stałe i przewidywalne.
 2. Zredukowane obciążenie długu: W wielu przypadkach, kiedy kurs franka wzrósł, wartość kredytu w złotówkach znacznie wzrosła. Odfrankowienie może pomóc w zredukowaniu tej wartości.
 3. Mniejsze ryzyko finansowe: Kredytobiorcy nie muszą obawiać się dalszego wzrostu kursu franka, który mógłby jeszcze bardziej zwiększyć ich zadłużenie.
 4. Pewność prawna: Po odfrankowieniu kredytu kwestie sporne związane z umową kredytową denominowaną w CHF, takie jak klauzule indeksacyjne czy walutowe, zostają rozstrzygnięte.
 5. Możliwe korzyści finansowe: W niektórych przypadkach sądy orzekły na korzyść kredytobiorców, uznając, że pewne klauzule w umowach były niezgodne z prawem lub nieuczciwe. W takich sytuacjach kredytobiorcy mogą mieć prawo do zwrotu pewnych kwot lub do renegocjacji warunków kredytu na lepszych warunkach.
 6. Spadek stresu i obaw: Dla wielu kredytobiorców nieprzewidywalność i ryzyko związane z kredytami w CHF były źródłem wielkiego stresu. Odfrankowienie kredytu może pomóc w złagodzeniu tych obaw.

Warto jednak zwrócić uwagę, że proces odfrankowienia może wiązać się z pewnymi kosztami i nie zawsze będzie korzystny dla wszystkich kredytobiorców. Dlatego też ważne jest dokładne rozważenie wszystkich za i przeciw przed podjęciem decyzji o odfrankowieniu kredytu.

Jak odfrankowienie wpływa na raty kredytu?

Oto, jak odfrankowienie może wpłynąć na raty kredytu:

 1. Stabilizacja rat: Po przewalutowaniu kredytu na złotówki, raty nie są już zależne od kursu franka szwajcarskiego względem złotówki. To oznacza, że kredytobiorcy płacą stałą kwotę każdego miesiąca, niezależnie od fluktuacji kursu walutowego.
 2. Możliwość niższych rat: Jeśli kurs franka szwajcarskiego był wysoki w momencie odfrankowienia, przewalutowanie kredytu na złotówki może spowodować obniżenie miesięcznych rat.
 3. Możliwość wyższych rat: Jeżeli odfrankowienie zostało przeprowadzone w momencie, gdy kurs franka do złotówki był relatywnie niski, w porównaniu do momentu zaciągnięcia kredytu, miesięczne raty mogą wzrosnąć.
 4. Zmiany w oprocentowaniu: Choć głównym celem odfrankowienia jest eliminacja ryzyka walutowego, może ono także wpłynąć na oprocentowanie kredytu. Kredyty w CHF często miały niższe stopy procentowe niż kredyty w PLN. Po odfrankowieniu oprocentowanie może więc być wyższe, co również wpłynie na wielkość rat.
 5. Koszty przewalutowania: W niektórych przypadkach banki mogą naliczyć opłaty związane z przewalutowaniem kredytu. Chociaż te koszty mogą być rozłożone na cały okres kredytowania, mogą one wpłynąć na wysokość miesięcznych rat.

Podsumowując, wpływ odfrankowienia na raty kredytu zależy od wielu czynników, takich jak kurs franka w momencie przewalutowania, oprocentowanie oraz ewentualne koszty przewalutowania. Warto skonsultować się z doradcą finansowym lub bankiem przed podjęciem decyzji o odfrankowieniu, aby dokładnie rozumieć, jak wpłynie to na wysokość miesięcznych rat kredytu.

Jakie są podstawy prawne dla procesu odfrankowienia?

Proces odfrankowienia kredytów w Polsce ma swoje korzenie w debacie publicznej oraz w orzecznictwie sądowym. Podstawy prawne dla odfrankowienia wynikają głównie z interpretacji istniejącego prawa konsumenckiego oraz orzeczeń sądowych, które uznawały pewne klauzule w umowach kredytowych za niedozwolone.

Oto niektóre podstawy prawne i wydarzenia, które miały wpływ na proces odfrankowienia:

 1. Ustawa o kredycie konsumenckim: Ta ustawa zawiera zasady dotyczące udzielania kredytów konsumenckich, w tym wymogi informacyjne wobec konsumenta. Niektóre postanowienia w umowach kredytów frankowych zostały zakwestionowane jako naruszające prawa konsumenckie.
 2. Klauzule niedozwolone: Polskie prawo konsumenckie zakazuje stosowania klauzul niedozwolonych w umowach. Jeżeli sąd uzna, że dana klauzula w umowie kredytowej jest niedozwolona, może ona zostać wyłączona z umowy.
 3. Orzeczenia sądów: Zarówno polskie sądy, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydały wiele orzeczeń dotyczących kredytów frankowych. Te orzeczenia kształtują interpretację prawa i mogą wpływać na decyzje w indywidualnych sprawach odfrankowienia.
 4. Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF): KNF wydała rekomendacje dotyczące udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych, które miały wpływ na działania banków.
 5. Inicjatywy legislacyjne: W odpowiedzi na problem kredytów frankowych pojawiały się różne propozycje legislacyjne, mające na celu uregulowanie procesu odfrankowienia.
 6. Europejskie prawo konsumenckie: Ponieważ Polska jest członkiem Unii Europejskiej, europejskie dyrektywy i orzecznictwo dotyczące praw konsumenta mają wpływ na polskie prawo i mogą wpływać na interpretację postanowień umów kredytowych.

W związku z powyższym, jeśli chodzi o konkretne działania prawne dotyczące odfrankowienia, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym i konsumenckim w Polsce.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik