podział majątku

Rodzina

Podział majątku po rozwodzie: Jak przebiega proces?

Podział majątku po rozwodzie to złożony proces, który wymaga jasnego zrozumienia przepisów prawa i możliwości, jakie one oferują. W tym artykule poruszymy kluczowe kwestie związane z podziałem majątku, różnymi formami majątku w małżeństwie, i jak dobry adwokat może pomóc w tym procesie.

Rodzaje majątku w małżeństwie

W małżeństwie istnieją trzy główne rodzaje majątku: majątek wspólny, majątek osobisty męża i majątek osobisty żony. Majątek osobisty to to, co każdy z małżonków zgromadził przed ślubem oraz to, co nabył już w czasie małżeństwa poprzez dziedziczenie i darowiznę (jeżeli darczyńca nie postanowił inaczej).

Majątek wspólny obejmuje to, co małżonkowie nabywają po ślubie, jak również to, co zarabiają. Wspólność ustawowa trwa, dopóki nie zostanie zakończona, na przykład przez rozwód, i żaden z małżonków nie może samodzielnie zbyć składnika majątku wspólnego bez zgody drugiego małżonka.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie to proces, który zazwyczaj musi być załatwiony osobno. Często pojawiają się pytania dotyczące tego, jak to zrobić, jakie dokumenty będą potrzebne, czy będzie konieczna pomoc adwokata, czy trzeba rozliczyć się z byłym małżonkiem, i jak długo proces może trwać.

Polubowny podział majątku

Jeżeli małżonkowie mogą dojść do porozumienia, mogą podzielić majątek polubownie, za pomocą umowy zawartej przed notariuszem. Jest to zwykle szybsza i mniej skomplikowana opcja, ale nadal wymaga skrupulatnego zrozumienia przepisów prawa i dokładnej oceny majątku.

Sądowy podział majątku

Jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, konieczne będzie skorzystanie z postępowania sądowego o podział majątku. Sąd może ustalić nierówny podział majątku wspólnego, jeżeli jeden z małżonków wniósł większy wkład finansowy lub poświęcenie w trakcie małżeństwa. Sąd może również uwzględnić trudną sytuację finansową jednego z małżonków, na przykład z powodu choroby lub utraty pracy.

Rola adwokata w podziale majątku

Zarówno w przypadku polubownego, jak i sądowego podziału majątku, pomoc adwokata może być niezwykle cenna. Adwokat może doradzić w kwestii przepisów prawa, ocenić wartość majątku, pomóc w negocjacjach i sporządzić niezbędne dokumenty. Dodatkowo, adwokat nie jest zaangażowany emocjonalnie w negocjacje, co może ułatwić proces i pomóc w osiągnięciu sprawiedliwego podziału majątku.

Podsumowując, podział majątku po rozwodzie to złożony proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zrozumienia przepisów prawa. Zarówno w przypadku polubownego, jak i sądowego podziału majątku, skorzystanie z pomocy adwokata może okazać się niezwykle wartościowe.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik