rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie

Rodzina

Rozwód z orzeczeniem o winie i bez winy

W niektórych małżeństwach nie układa się zbyt dobrze pomimo wielu prób rozwiązywania różnorodnych konfliktów. Rozwiązaniem sytuacji może być zakończenie małżeństwa i orzeczenie przez sąd rozwodu. Rozwód może zostać zasądzony bez orzekania o winie lub z zaznaczeniem winy któregoś z małżonków.


Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Rozwód oznacza prawne zakończenie małżeństwa przez wyrok sądu. Sędzia orzeknie rozwód w przypadku zauważenia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Mowa o całkowitym ustaniu więzi gospodarczej, psychicznej i fizycznej. W niektórych przypadkach sąd orzeknie rozwód, nawet gdy małżonkowie mieszkają razem, ale ustały pozostałe więzi. Trwałość rozpadu oznacza natomiast brak przesłanek sugerujących powrócenie do wspólnego pożycia. Sąd weźmie pod uwagę ustalone podczas sprawy okoliczności. Podczas rozprawy brane jest pod uwagę dobro małoletnich dzieci. W wielu sytuacjach możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, który jest szybkim i dość tanim rozwiązaniem.

Rozważasz rozwód i potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje opcje i zapewnić sobie najlepszą możliwą reprezentację prawną.

Rozwód bez orzekania o winie

To przypadek, w którym oboje małżonkowie zgadzają się na zakończenie małżeństwa bez orzekania o winie. To żądanie musi wynikać z okoliczności dotyczących przebiegu małżeństwa oraz z treści pozwu podpisanego przez oboje małżonków. Sąd wyznaczy rozprawę i wysłucha zeznań obojga małżonków. Rozprawa odbędzie się w sądzie okręgowym, a pierwszym krokiem do rozwodu jest napisanie pozwu. W dokumencie należy zawrzeć informację na temat daty i miejsca zawarcia małżeństwa, jak układało się małżonkom na początku oraz co spowodowało rozpad. Trzeba również podkreślić, kiedy ustała więź między małżonkami.

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Każde z małżonków musi mieć świadomość konsekwencji dotyczących rozwodu bez orzekania o winie. Pierwszą konsekwencją jest możliwość zażądania alimentów. W tym przypadku oboje małżonków może żądać alimentów od drugiej strony. Przed sądem trzeba wówczas udowodnić niedostatek. Alimenty można pobierać do momentu zawarcia małżeństwa przez małżonka pobierającego alimenty lub z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu przez sąd.

Jak przebiega rozprawa bez orzekania o winie?

W przypadku tego rodzaju rozwodu wiele spraw można ustalić wraz z małżonkiem jeszcze przed rozprawą w sądzie. Warto zatem ustalić kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów dla dzieci oraz częstotliwości kontaktów z drugim rodzicem. Rozprawa bez orzekania o winie oznacza również brak konieczności powoływania świadków i opowiadania o bardzo intymnych sprawach w sądzie. Większość osób chce mieć rozwód za sobą i zakończyć związek bez zbędnego przedłużania. Pierwsza rozprawa ma zazwyczaj miejsce około 3 miesiące od złożenia pozwu. Mimo ustalenia wielu kwestii rozprawa odbywa się w kilku etapach. Sędzia ustali, kiedy małżeństwo zaczęło się rozpadać i jaki jest tego powód. Podczas rozprawy trzeba opowiedzieć o kryzysowych momentach lub powodach kłótni. Nie ma ściśle określonych pytań, które musi zadać sędzia. Każda sprawa jest indywidualna i na jej podstawie sędzia przygotuje się do rozprawy. Ustalenie podziału majątku może wpłynąć na szybkość uzyskania rozwodu. Jeśli małżonkowie samodzielnie zadecydują o podziale i wspomną o tym w pozwie, będzie możliwe uzyskanie rozwodu i podział majątku podczas jednej rozprawy.

Rozwód z orzekaniem o winie

Podczas rozprawy sąd musi nie tylko orzec rozwód, ale także ustalić który małżonek ponosi winę na rozpad pożycia małżeńskiego. W tym przypadku sąd może orzec, że winę ponosi jeden małżonek, oboje lub żadne z nich. Kodeks opiekuńczy i rodzinny wskazuje szereg konsekwencji dotyczących winy małżonka. Szczególnie ważne jest więc udowodnienie winy i ukazanie dużej ilości dowodów.

Jakie mogą być przyczyny rozwodu z orzekaniem o winie?

Rozwód  z orzekaniem o winie może zostać orzeczony z wielu przyczyn. Do najczęstszych zaliczymy:

  • alkoholizm: to najczęściej spotykana przyczyna rozwodów,
  • groźby w kierunku drugiego małżonka,
  • zdrada małżeńska: rozumiana jest nie tylko jako zdrada fizyczna, ale także inne zachowania stwarzające pozory cudzołóstwa lub wykraczające poza normy przyzwoitości i obyczajowości,
  • agresja fizyczna i psychiczna,
  • odmowa współżycia: jeśli nie jest uzasadniona, np. chorobą również może być przyczyną rozwodu,
  • brak wzajemnej pomocy,
  • porzucenie małżonka.

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie?

Najważniejszą konsekwencją rozwodu są w tym przypadku alimenty. Jeśli sąd orzeknie winę jednego z małżonków, strona niewinna może żądać od winnego małżonka alimentów. Alimenty mogą zostać zasądzone niezależnie od sytuacji finansowej niewinnego małżonka. Małżonek uznany za winnego nie może natomiast wnioskować o alimenty na siebie. Istotny jest również okres, w którym można pobierać alimenty. Obowiązek alimentacyjny wygaśnie dopiero w momencie zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka pobierającego alimenty. Konieczność wypłacania alimentów nie zostanie zniesiona po upływie jakiegoś czasu.

Jak wygląda rozprawa w przypadku orzekania o winie?

Do dowodów można zaliczyć zeznania świadków, dokumenty, e-maile, SMS-y czy różnorodne nagrania i zdjęcia. Każda sprawa będzie traktowana indywidualnie, a dowody uważnie analizowane. Podczas rozprawy sędzia zapozna się z zeznaniami obu stron i wysłucha relacji świadków. Ujawnione na rozprawie dowody mogą być zawstydzające dla małżonków, dlatego wiele osób unika rozwodu z orzekaniem o winie. Ten rodzaj rozwodu to zazwyczaj przynajmniej kilka rozpraw, co oznacza wydłużenie czasu oczekiwania na rozwód.
Planując rozwód, trzeba skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który doradzi najlepsze rozwiązanie.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik