"Upadłość" przewoźnika lotniczego a odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowania

Upadłość Small Planet a odszkodowanie za opóźniony lot

Końcówka roku 2018 r. przyniosła niespodziewany obrót wydarzeń w branży lotniczej. Internet zalała informacja, o problemach finansowych lidera lotniczych czarterów w Polsce. „To już koniec Small Planet Airlines”, „Poważne problemy Small Planet Airlines”, „Upadek Small Planet Airlines”, „Od bohatera do zera w mniej niż rok” – to tylko niektóre z tytułów artykułów pojawiających się po wpisaniu w wyszukiwarkę nazwy znanej linii lotniczej.

Ile w tym prawdy i czy „upadłość”, o której rozpisuje się Internet – oznacza koniec działalności linii lotniczej.

Upadłość – upadłości nie równa

Najboleśniej wiadomość powyższą zapewne przyjęli pasażerowie, którzy w roku 2018 r. lecąc na swoje wymarzone wakacje z linią Small Planet, koczowali godzinami na lotniskach w związku z opóźnieniem/odwołaniem lotów. Powyższe niedogodności – chociażby w minimalnym stopniu – zrekompensować miało prawo pasażerów do domagania się odszkodowania za opóźniony/odwołany lot regulowane unijnym rozporządzeniem WE 261/2004, przewidującym odszkodowanie od 250 do 600 euro od pasażera, w zależności od długości lotu.

W dniu 15 października 2018 r. informacja o problemach finansowych Small Planet została oficjalnie potwierdzona. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenie o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego wobec Small Planet.

Co to oznacza w praktyce?

Nadzieję, że kłopoty finansowe i niewypłacalność przewoźnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości i końca istnienia. Oznacza szansą na przywrócenie przewoźnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, które mają przywrócić równowagę finansową dłużnika, w tym do zaspokojenia przynajmniej części wierzytelności pasażerów w związku z przysługującym odszkodowaniem za opóźniony/odwołany lot.

Przebieg przyśpieszonego postępowania układowego

W toku przyśpieszonego postępowania układowego – Nadzorca Sądowy ustanowiony przez Sąd ma obowiązek sporządzić spis wierzytelności na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach. Jeżeli pasażerowie złożyli reklamację do przewoźnika – a ich roszczenie zostało uznane przez Small Planet za zasadne – wierzytelność jakiej się domagają – powinna zostać ujęta na liście wierzytelności.

Następnym krokiem, jest zawiadomienie wierzycieli o terminie Zgromadzenia Wierzycieli wraz  z przesłaniem wierzycielom propozycji układowych mogących polegających m.in. na odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu części wierzytelności dłużnika czy zamianie wierzytelności na udziały czy akcje. Wierzyciele wymienieni na liście wierzytelności głosują za przyjęciem układu lub przeciw. Jeżeli układ zostanie przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Sąd.

Czy Small Planet odrodzi się jak Feniks z popiołów?

Zatwierdzenie przez Zgromadzenie Wierzycieli  układu i jego wykonanie przez Small Planet spowoduje odzyskanie przez przewoźnika prawa do swobodnego zarządzania majątkiem i jego składnikami. Jednak czy tak się stanie – okaże się w niedalekiej przyszłości.

Brak uznania  Twoje wierzytelności w spisie wierzytelności

Co najważniejsze przepisy ustawy prawo restrukturyzacyjne nie zamykają drogi wierzycielom do dochodzenia należnych im odszkodowań jeżeli ich wierzytelności nie zostały uznane przez dłużnika na liście wierzytelności a tym samym nie zostały zaspokojone w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Równocześnie z postępowaniem restrukturyzacyjnym wierzyciele mogą prowadzić postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne  i przed sądami polubownymi.

Dlatego też zabezpieczając interesy swoich Klientów, Kancelaria pomimo – potocznie to ujmując „upadłości” Small Planet – podejmuje dalsze kroki prawne, które w momencie zażegnania widma bankructwa Small Planet pozwolą pasażerom na odzyskanie należnego im odszkodowania za opóźniony/odwołany lot.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik