tsue

Nowości z prawa

Wyroki TSUE w sprawach kredytów frankowych – nowe rozstrzygnięcia na korzyść konsumentów

W ostatnich dniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kilka istotnych orzeczeń dotyczących kredytów frankowych, które mają duże znaczenie dla frankowiczów i instytucji finansowych. Oto przegląd najważniejszych decyzji i ich potencjalny wpływ na rynek kredytów hipotecznych.

Pierwszym z tych orzeczeń jest wyrok TSUE z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie C-570/21, dotyczący szerokiego rozumienia pojęcia „konsumenta” w przypadku kredytów frankowych. Trybunał potwierdził, że osoba prowadząca działalność gospodarczą może być uznana za konsumenta, jeśli cel jej działalności gospodarczej jest tak ograniczony, że nie dominuje w ogólnym kontekście umowy kredytowej. TSUE wskazał, że sądy krajowe powinny uwzględnić wszystkie istotne okoliczności towarzyszące umowie, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, aby dokonać oceny, czy cel gospodarczy jest dominujący czy ograniczony.

W praktyce oznacza to, że w przypadku kredytów frankowych, gdzie istnieje mieszany cel kredytu – część związana z działalnością gospodarczą, a część związaną z celami mieszkaniowymi – sąd musi szczegółowo zbadać okoliczności i ustalić, czy cel gospodarczy jest dominujący w umowie. Jeśli tak się stanie, kredytobiorca może skorzystać z ochrony konsumenckiej i wystąpić o uznania umowy za nieważną.

Drugi ważny wyrok, wydany przez TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. (sprawa C-520/21), dotyczył prawa banków do dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że bankom nie przysługuje prawo do dodatkowej rekompensaty od kredytobiorców za korzystanie z kapitału. Oznacza to, że frankowicze nie muszą płacić bankom żadnych dodatkowych opłat, poza zwrotem zapłaconych rat miesięcznych.

Decyzje TSUE mają duże znaczenie dla kredytobiorców posiadających kredyty frankowe, ponieważ dają im większe możliwości obrony swoich praw i uzyskania rekompensat. W praktyce może to skutkować zwiększeniem liczby spraw rozstrzyganych na korzyść kredytobiorców oraz możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot. Jest to istotny krok w kierunku równowagi prawnej pomiędzy kredytobiorcami a instytucjami finansowymi.

Warto jednak zaznaczyć, że orzeczenia TSUE dotyczą konkretnej sytuacji kredytów frankowych i mogą mieć ograniczony wpływ na inne rodzaje kredytów walutowych. Niemniej jednak, wyroki te stanowią ważny precedens i mogą mieć długofalowe konsekwencje dla całego sektora kredytów hipotecznych.

W reakcji na wyroki TSUE, wiele instytucji finansowych zaczęło już podejmować działania w celu dostosowania swoich praktyk i umów kredytowych. Niektóre banki wprowadziły nowe zasady dotyczące interpretacji pojęcia „konsumenta”, aby uniknąć sporów i potencjalnych strat finansowych. Ponadto, wiele kredytobiorców, którzy czują się poszkodowani przez kredyty frankowe, rozważa składanie roszczeń na podstawie nowych wyroków TSUE.

Warto również wspomnieć, że wyroki TSUE nie wpływają bezpośrednio na same warunki kredytów. Oznacza to, że nie powodują automatycznego obniżenia salda kredytów frankowych czy zmiany oprocentowania. Kredytobiorcy, którzy chcą skorzystać z ewentualnych korzyści wynikających z orzeczeń TSUE, będą musieli indywidualnie dochodzić swoich praw w sądzie lub negocjować z instytucją finansową w celu uzyskania rekompensat.

Wnioskiem jest, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają istotny wpływ na sytuację kredytów frankowych. Dają one kredytobiorcom większą ochronę i możliwość dochodzenia swoich praw. Niemniej jednak, procesy sądowe i negocjacje mogą być czasochłonne i skomplikowane. Dlatego ważne jest, aby kredytobiorcy z kredytami frankowymi skonsultowali się z prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach, aby uzyskać profesjonalne doradztwo i wsparcie w ich działaniach.

Rynek kredytów hipotecznych nadal będzie śledził rozwój sytuacji i reakcje instytucji finansowych na orzeczenia TSUE. To, jak długoterminowo wpłyną one na rynek i kredytobiorców, pozostaje tematem do obserwacji. Jedno jest pewne – wyroki TSUE w sprawie kredytów frankowych otwierają nowe perspektywy i stanowią ważny krok w kierunku większej ochrony konsumentów na rynku finansowym.

Wyroki TSUE otwierają nowe możliwości dla posiadaczy kredytów frankowych. Aby w pełni zrozumieć swoją sytuację i dowiedzieć się, jak możesz skorzystać z tych orzeczeń, skontaktuj się z nami.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik