nieważność umowy kredytu frankowego

Kredyty

Ustalenie nieważności umowy kredytu we frankach

Gdy kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) przekształca się w trudny do spłacenia dług, wiele osób rozważa możliwość ustalenia nieważności takiej umowy. Czy to realne? Jakie korzyści i ryzyko to niesie? Dowiedz się więcej z niniejszego artykułu.

Skutki ustalenia nieważności kredytu we frankach

Ustalenie nieważności umowy kredytu we frankach jest decyzją, która może przynieść korzyści kredytobiorcy, jednak niesie ze sobą też pewne konsekwencje. Główne skutki to:

  • Kredytobiorca jest zwolniony z zobowiązań wobec kredytodawcy, umowa kredytowa bowiem jest uważana tak jakby nigdy nie została zawarta,
  • Strony muszą zwrócić sobie nawzajem pobrane świadczenia: kredytobiorca udostępnioną mu kwotę kredytu, a bank równowartość zapłaconych rat kapitałowo – odsetkowych wraz z odsetkami.

Ustalenie nieważności umowy przynosi znacznie więcej korzyści finansowych niż jej odfrankowienie. To jednak nie oznacza, że to rozwiązanie będzie odpowiednie dla każdego kredytobiorcy. Każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie.

Jak złożyć pozew o ustalenie nieważności umowy frankowej?

Pierwszym krokiem w procesie ustalenia nieważności umowy kredytu we frankach jest skonsultowanie sprawy z profesjonalistą – radcą prawnym lub adwokatem, który pomoże przeanalizować umowę i wskazać ewentualne niedozwolone klauzule.

Następnie po dokładnej analizie umowy, jej załączników, regulaminów oraz aneksów, po uzyskaniu pełnej dokumentacji z Banku  i po przeprowadzeniu z Klientami szczegółowego wywiadu na temat okoliczności stanu faktycznego, można złożyć pozew o ustalenie nieważności umowy.

Pierwszy wyrok ustalający nieważność kredytu frankowego w Polsce

W grudniu 2019 roku Sąd Najwyższy w Polsce wydał pierwszy wyrok ustalający nieważność umowy kredytu we frankach. Decyzja ta otworzyła tysiącom osób drogę do uwolnienia się od wysokich rat kredytu w CHF.

Na ustalenie nieważności umowy mogą liczyć osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach, zarówno w formie denominowanej jak i indeksowanej. W obu przypadkach kwota kredytu i raty są zależne od kursu CHF ustalanego przez bank.

Przedsiębiorcy również mają duże szanse na ustalenie nieważności umowy waloryzowanej kursem CHF, jeżeli w ich umowach znajdują się klauzule abuzywne.

Jakie korzyści daje ustalenie nieważności umowy kredytu we frankach?

Ustalenie nieważności umowy kredytowej niesie ze sobą szereg korzyści dla frankowiczów:

  • Kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku płacenia rat.
  • Bank jest zobowiązany zwrócić wpłacone raty, prowizje i ubezpieczenia, natomiast kredytobiorca zwraca tylko kwotę kredytu.
  • Kredytobiorca może wykreślić hipotekę banku z ksiąg wieczystych nieruchomości.
  • Bank musi wykreślić kredytobiorcę z BIK.

Pamiętaj, że każda sprawa jest inna, dlatego warto skonsultować swoją sytuację z radcą prawnym lub adwokatem.

Wygrane sprawy naszej kancelarii:

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik